Vård- och omsorgs utbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är till för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorgen, med vård av psykiskt sjuka eller med människor med sociala problem.

Under utbildningen får du veta hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Du får också lära dig hur man ger en god omvårdnad och en bra sjukvård, samt hur man ger ett gott bemötande inom vård- och omsorgsverksamhet.

Logga blå och grön vård och omsorgscollege

APL- praktik

En viktig del i utbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande). Här kommer du under handledning att få praktisk erfarenhet och en djupare förståelse för vad du lär dig teoretiskt.

Tjej håller i stetoskop format som hjärta

Information

  • Skolförlagd utbildning (erbjuds inte på distans).
  • Kurstid: 1,5 år (3 terminer).
  • Nästa kursstart: augusti 2024 (16 platser).
  • Språkliga förkunskaper: svenska/svenska som andraspråk på minst grundskole-/grundläggande nivå eller motsvarande.
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) sammanlagt 12 veckor.
  • Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information.

Hitta på sidanPrograminnehåll / kurser: Vård- och omsorgs utbildning

Period 1 (aug-dec)

Anatomi och fysiologi 1

50p

Anatomi och fysiologi 2

50p

Omvårdnad 1

100p

Psykologi 1

50p

Social omsorg 1

100p

Svenska 1

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

45p

Orienteringskurs IT, valbar kurs

200p

Orienteringskurs yrkessvenska (språkstöd), valbar kurs

90p

Period 2 (jan-jun)

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100p

Gerontologi och geriatrik

100p

Hälso- och sjukvård 1

100p

Omvårdnad 2

100p

Psykiatri 1

100p

Social omsorg 2

100p

Svenska som andraspråk 1, forts

55p

Orienteringskurs yrkessvenska (språkstöd), forts.

110p

Period 3 (aug-dec)

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100p

Hälso- och sjukvård 2

100p

Psykiatri 2

100p

Samhällskunskap 1a1

50p

Vård och omsorg specialisering

100p

Komvuxarbete, valbar kurs efter avslutad utbildning

100p