Vuxenutbildning

Vux på GKC

Vuxenutbildningen i Gnosjö arbetar för att du som vill eller behöver utbilda eller fortbilda dig ska kunna göra det utifrån dina egna förutsättningar.

I vuxenutbildningen ingår grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (allmänna och yrkesämnen), särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI) samt företagsutbildning.

Välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av att veta mer om våra utbildningar och vårt utbud.

Information

  • Sista ansökningdag för yrkesutbildningar mot vård och omsorg samt administration/ekonomi med start hösten 2023 är planerad till 2023-05-15.
  • På våra distanskurser har vi kontinuerlig antagning. När vi fått din ansökan och den beviljats av oss ska du som regel först delta i en obligatorisk introduktion före kursstarten. Kontakta alltid vår studie- och yrkesvägledare för mer information om upplägget innan du gör en webbansökan.

    Du kan söka vuxenutbildning i Gnosjö kommun:
  • fr.o.m. 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, eller om du har slutfört nationellt program i gymnasieskolan (med slutfört menas: du har slutbetyg, gymnasie-/yrkesexamen eller studiebevis).
  • om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  • om du är folkbokförd i Gnosjö kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du först kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Gnosjö genom den.

Samarbete i GGVV (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo)

I dessa fyra kommuner har vi samarbete när det gäller enstaka kurser och yrkesutbildningar, det gör att du kan söka till dessa kommuner utan att ansökan måste gå via vuxenutbildningen i Gnosjö. För andra yrkesutbildningar i andra kommuner kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare.