SYV vux

Innan du påbörjar dina studier rekommenderar vi dig att kontakta studie- och yrkesvägledaren, för frågor som gäller framtida studier.

Om du bestämmer dig för att börja studera på vuxenutbildningen ska du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren upprätta en individuell studieplan. Planen är en vägledning och ett arbetsredskap för att möjliggöra att du uppnår dina studiemål.

Information

Förutom att upprätta studieplaner kan studie- och yrkesvägledaren bl.a. hjälpa till med:

  • Vilka kurser och utbildningar du kan studera inom vuxenutbildningen på GKC.
  • Hur man kompletterar sin tidigare gymnasieutbildning.
  • Hur man blir behörig till utbildning på yrkeshögskola och högskola/univeristet.
  • Vilka möjligheter det finns till distansstudier.
  • Hur man finansierar sina studier.
  • Vad ett gammalt gymnasiebetyg är värt.
  • Hur man kan få sina kunskaper och erfarenheter validerade.
Uppslagen bok

Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne och saknar betyg eller vill höja ett betyg i en kurs kan göra en prövning inom vuxenutbildningen. Vid en prövning läser du in en kurs på egen hand enligt gällande kursplan och utifrån instruktioner du fått via en ansvarig ämneslärare inom vuxenutbildningen. Du får på olika sätt visa dina kunskaper i alla delar av ämnet och därefter får du direkt ett betyg i kursen.

För mer information om upplägg och ansökan, kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller SYV-handläggare.

OBS! För höstens studieperiod ska ansökan om prövning ha inkommit senast under oktober månad och för våren senast under mars månad.

Validering

Du som har förvärvat kunskaper t.ex. genom arbetslivserfarenhet, men inte har några "papper" på vad du kan, har möjlighet att validera dina kunskaper och att erhålla betyg. I vissa fall räcker kanske dina kunskaper för ett betyg i en eller flera ämneskurser, i andra fall behöver du dock komplettera det du redan kan för att kunna få ett betyg.

Linda

Irene Boberg

Studie- och yrkesvägledare

Hitta på sidan