GKC
genväg till startsidan

Vård- och omsorgsutbildning

Kurstid: 1,5 år (3 terminer)
Nästa kursstart: augusti 2023 (16 platser)

Utbildningen är skolförlagd och erbjuds inte på distans.

Vård- och omsorgsutbildningen är till för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorgen, med vård av psykiskt sjuka eller med människor med sociala problem.

Under utbildningen får du veta hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Du får också lära dig hur man ger en god omvårdnad och en bra sjukvård, samt hur man ger ett gott bemötande inom vård- och omsorgsverksamhet.

En viktig del i utbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande). Här kommer du under handledning att få praktisk erfarenhet och en djupare förståelse för vad du lär dig teoretiskt.

Förkunskapskrav: grundskolebetyg (inkl svenska/svenska som andraspråk) eller motsvarande.

I utbildningen ingår följande kurser:

Period 1 (aug-dec)


Anatomi och fysiologi 1

50 p

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Funktionsnedsättning och funktionsförmåga 1

100 p

Omvårdnad 1

100 p

Social omsorg 1

100 p

Svenska 1

100 p

eller


Svenska som andraspråk 1

50 p

Orienteringskurs IT (valbar)

200 p

Orienteringskurs språkstöd (valbar)

200 p

Period 2 (jan-jun)


Funktionsnedsättning och funktionsförmåga 2

100 p

Gerontologi och geriatrik

100 p

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Omvårdnad 2

100 p

Psykiatri 1

100 p

Social omsorg 2

100 p

Svenska som andraspråk 1, forts.

50 p

Ev. orienteringskurs språkstöd (valbar)

200 p

Period 3 (aug-dec)


Hälso- och sjukvård 2

100 p

Psykiatri 2

100 p

Psykologi 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Vård och omsorg specialisering

100 p

Komvuxarbete (valbar efter avslutad utbildning)

100 p

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-08-29
Bildspel
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00