GKC
genväg till startsidan

Utbildningsformer

Lärarledd undervisning

Undervisningen är utlagd med ett antal lärarledda lektioner per vecka, på dagtid eller kvällstid.

Handledning

Denna modell tillämpar vi för en rad kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen
I handledningskurserna ingår ett mindre antal lärarledda timmar för planering, genomgångar, frågor, prov, m.m., men huvuddelen av kursen läser du på egen hand.

Närdistans med handledning

S.k. närdistanstupplägg erbjuds i några av våra gymnasiala kurser (svenska/svenska som andraspråk). Upplägget innebär att kursen som helhet finns tillgänglig via vår egen lärplattform Fronter19 och kan därför läsas i stort sett på distans. Vissa obligatoriska skolförlagda moment ingår, därutöver erbjuds handledningstillfällen med lärare varje vecka.

Distansutbildning

GKC har ett avtal med distansutbildningsföretaget Hermods, som innebär att du har möjlighet att läsa vissa kurser helt på distans. Du väljer studietakt samt när du vill läsa, beroende på dina behov och övriga sysselsättningar. Du har kontakt med distansläraren via lärplattformen Novo (e-postfunktion) och kan välja att studera hemma eller på vårt lärcentrum på GKC.

För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledaren på GKC.

Länk till Hermods:

https://www.hermods.se/ Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-01-20
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00