GKC

TIMSS Advanced 2015

Elever från naturvetenskapliga och tekniska programmet årskurs 3 på GKC har under mars deltagit i studien TIMSS Advanced 2015. TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är en internationell studie där svenska elever får mäta sina kunskaper gentemot jämngamla elever världen över. Nästan som att tävla som ett landslag i matematik. Samtidigt kan man jämföra resultaten med tidigare studier för att se hur svenska skolan har utvecklats.

På GKC var vi en av de utvalda skolorna som deltog i matematik. Undersökningen bestod av två delar, ett prov med uppgifter från gymnasieskolans alla matematikkurser samt en omfattande enkät.

-Det var många frågor att svara på med bra variation. De sammanfattade allt vi gått genom i de svårare matematikkurserna, säger Matilda Svensson NA12.

Sofie, Matilda, Oscar och Anna från NA12

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00