GKC

Nytt frånvarosystem fr o m 1 juli 2022

Enligt Skollagen (15 kap 16 §) krävs att gymnasieskolan informerar vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare ska informeras samma dag om det inte finns särskilda skäl.

Nytt frånvarosystem fr o m 1 juli 2022!

Ett nytt elevhanteringssystem har införts i Gnosjö kommun – IST administration, vilket ersätter det nuvarande systemet Dexter fr.o.m. 1 juli 2022. Efter detta datum kommer Dexter inte längre att fungera.

I augusti kommer ni att få mer information om hur ni lägger in frånvaro, söker ledigt, mm. via det nya IST administration.

Anmälan om frånvaro ska om möjligt göras före kl 08.30 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som ogiltig. Vid dagens första oanmälda frånvarotillfälle skickas automatiskt ett SMS/e-postmeddelande till vårdnadshavaren.

Ansöka om ledighet

Ansökan om ledighet ska alltid lämnas skriftligt via blankett. Ansökan lämnas till elevens mentor för handläggning.

Ledighet i samband med körkortsutbildning beviljas endast om den sammanlagda frånvaron är låg och om det inte förekommer någon ogiltig frånvaro. Ledighet i samband med körkortsutbildning beviljas ej om eleven har prov, redovisningar eller dyl. i skolan. Ledighet beviljas för halkkörning och uppkörning.

Ogiltig frånvaro

Förutom ledighet som du har fått godkänd och sjukdom, är all annan frånvaro ogiltig. Vid ogiltig frånvaro kontaktar skolan dina vårdnadshavare. Har du mycket sjukfrånvaro kan skolan be om ett läkarintyg, du är inte skyldig att lämna något läkarintyg men då kan din frånvaro tolkas som ogiltig.

Hög frånvaro kan få konsekvenser på mer än ett sätt. Om du har hög frånvaro kan du inte tillgodogöra dig det som lärare och kamrater går igenom på lektionerna. Det kan leda till att dina betyg påverkas. Hög frånvaro kan även leda till att du förlorar ditt studiebidrag. CSN (Centrala studiestödsnämnden) betalar ut studiebidrag utifrån att du är heltidsstuderande. Om du då har hög frånvaro måste skolan rapportera detta till CSN och de i sin tur tar beslut på om du är att betrakta som heltidsstuderande eller inte. Om de finner att du inte är heltidsstuderande drar de in ditt studiebidrag. Om din familj då har andra bidrag, t.ex. underhållsstöd, bostadsbidrag eller om du har barnpension, kan även dessa bidrag påverkas.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-06-30
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00