GKC

Nya rutiner vid anmälan av frånvaro GY-elever

Till vårdnadshavare för elever på GKC. Läs mer...
I den nya Skollagen skärps kraven på gymnasieskolan att informera vårdnadshavare om ogiltig frånvaro.
I Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 15 kapitlet § 16, krävs det att skolan samma dag informerar vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Om det finns särskilda skäl behöver inte vårdnadshavare informeras samma dag.
För att klara dessa krav har vi fått göra förändringar i våra rutiner för sjukanmälan och registrering av sjukdom.
 
Sjukanmälan skall göras av vårdnadshavare i vårt webbverktyg Dexter. Ansökan om konto i Dexter görs på http://www.gkc.se Länk till annan webbplats. . Där finns också instruktioner om ansökan (Ladda ner / Gymnasieskolan / ). Ansökan skall vara gjord senast den 18 september 2011. Ansökan om konto görs vid ett tillfälle för hela gymnasietiden.
 
Om vårdnadshavare inte har tillgång till internet kan sjukanmälan göras på telefon 0370-33 14 48.
 
Omyndig elev kan alltså inte sjukanmäla sig själv. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som "oanmäld" i Dexter. Oanmäld frånvaro betraktas som ogiltig. Sjukanmälan skall om möjligt göras före kl 08.30 för varje sjukdag.
 
När en elevs frånvaro registreras som "oanmäld" kommer vårdnadshavaren automatiskt få ett SMS om att frånvaro registrerats. Ett SMS per dag  kommer skickas vid "oanmäld" frånvaro.
 
Som vårdnadshavare har Ni tillgång till studieplan, schema, betygsatta kurser samt frånvaro via webbverktyget Dexter.

 
Med vänlig hälsning
Klas Boberg
Gymnasiechef/rektor

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00