GKC

FORTSATT PARTIELL DISTANS-UNDERVISNING PÅ GKC I APRIL

På pressträffen 25 mars angående gymnasiet var beskedet från regeringen att man tar bort den nationella rekommendationen om partiell distansundervisning för gymnasieskolan från 1 april.

Härigenom informerar skolledningen att Kultur- och Utbildningsutskottet i Gnosjö kommun godkänt att vi under

- vecka 15 endast har gymnasiet åk 1/vux/sfi på skolan samt under

- vecka 16 och 17 endast har gymnasiet åk 2 och åk 3 på skolan.

Gymnasiesärskolan samt Introduktionsprogrammet kommer att ha skolförlagd undervisning samtliga dessa veckor.

Bakgrunden till att vi vill fortsätta med den partiella distansundervisningen är den fortsatt höga smittspridningen i Gnosjö kommun och att vi antagligen lyckats hålla nere smittan på GKC tack vare den partiella distansen.

Den 29 mars diskuterade undertecknad det tänkta upplägget på GKC med Regionens smittskydd som gav sitt godkännande just utifrån den höga smittspridningen i länet generellt och i Gnosjö i synnerhet. Går smittspridningen ned under de närmsta veckorna är strävan att återgå till skolförlagd undervisning för alla elever så snart som möjligt.

Skolledningen genom
Martin Alkemark, gymnasiechef/rektor för vuxenutbildningen

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2021-03-31
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00