GKC

Certifiering Diplomerade gy ekonomer

I slutet av april fick GKC grönt ljus att fortsätta utbilda elever mot Diplomerad gymnasieekonom genom den recertifiering som genomförs vartannat år.

Detta efter besök av verksamhetschefen Lena Elfvingsson som intervjuade elever, lärare och skolledare. Även material som redogör för hur skolan jobbar mot satta kriterier har lämnats in och granskats.

Motiveringen löd:
"Certifieringsorganet noterar att samarbetet med det lokala näringslivet är välutvecklat och att ansökan ger en tydlig och konkret beskrivning hur skolan arbetar med DGE-kriterierna."

Vi är väldigt stolta över att kunna fortsätta erbjuda våra elever möjligheten att bli Diplomerade gymnasieekonmer!

Vill du också bli Diplomerad gymnasieekonom? Gå in på www.diplomeradgymnasieekonom.se Länk till annan webbplats. eller hör med Marina Holmberg, GKC om du vill veta mer!

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-05-06
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00