GKC
genväg till startsidan

Resor och inneboende

Kommunens ansvar för elevernas dagliga resor omfattar all gymnasial utbildning som berättigar till statlig studiehjälp.
Styrelsen beslutar lokalt om regler för bidrag och tillämpning av dessa. Styrelsens beslut kan ej överklagas i högre instans.
Resebidrag utgår endast till heltidsstuderande, studiehjälpsberättigade elever som är folkbokförda i Gnosjö kommun och längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Busskort

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till busskort. Busskortet gäller för två resor per dag under vardagar och kvitteras ut under någon av de första dagarna på GKC. Läs mer på blanketten "Ansökan om busskort".

Resebidrag

Bidrag kan beviljas för resor där färdvägsavståndet är minst 6 km. Avståndskravet gäller såväl enskild resa från bostaden till utbildningsstället som anslutningsresa från bostaden till anvisad påstigningsplats för kollektivt färdmedel. Avståndet beräknas efter den färdväg som med hänsyn till färdsättet är rimlig och naturlig. Läs mer på blanketten "Ansökan om ersättning dagliga resor GY".

Studieresor

Vid studieresor är alla elever försäkrade genom Gnosjö kommun. Vid utbytesresor till utlandet har GKC speciella rutiner.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste bo hemifrån under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Tillägget kan ansökas om du är förstahandsmottagen på en utbildning med offentlighuvudman.
Inackorderingstillägg vid studier på friskola eller riksinternatskola ansöks hos CSN, www.csn.se Länk till annan webbplats.

Extra tillägg

Extra tillägget är ett ekonomiskt bidrag som kan ansökas om hos CSN. Om och hur mycket man kan få i extra tillägg beräknar CSN utifrån elevens och vårdnadshavares inkomster. För mer information och ansökningsblankett kontakta kuratorn på GKC.

Folkhögskola

Studerar du på gymnasienivå på folkhögskola och är under 20 år kan du ansöka om ett bidrag för kostnader för mat och studiematerial. Ansökan finns i menyn till höger. För mer information kontakta kuratorn på GKC.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-08-24
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00