GKC
genväg till startsidan

Frånvaroanmälan

Gnosjö kommun har IST som system för närvaro, schema, betyg mm

IST Home Appen är bara för vårdnadshavare. Elever ska inte logga in där för att frånvaro anmäla sig.

Elever (över 18 år) ska gå via Fronter och välja IST elev eller via följande länk:

https://gnosjo.se.ist.com/student Öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag för att komma igång med appen?

Sök IST Home Skola i appbutiken, App Store, Google Play eller AppGallery och ladda ner den till din telefon.

Hur loggar jag in?

  1. Starta appen i din telefon
  2. Ange ditt personnummer. Är eleven under 18 år behöver du som vårdnadshavare ange just att du är vårdnadshavare.
  3. Klicka på knappen ”Logga in”
  4. När du klickar på ”Logga in” kommer du att tas vidare automatiskt till SkolID som IST använder som ID-tjänst. Klicka på knappen och identifiera dig med ditt BankID.

Vad gör jag om jag behöver hjälp med appen?

Ta kontakt med Falko Falk Braunschweig (falko.falkbraunschweig@gkc.se). Du kan också läsa mer här: https://isthome.se/faq/ Länk till annan webbplats.

Anmälan om frånvaro ska om möjligt göras före kl 08.30 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som ogiltig. Vid dagens första oanmälda frånvarotillfälle skickas automatiskt ett SMS/e-postmeddelande till vårdnadshavaren.

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare lägger till/kontrollerar att mobilnummer och ev mailadress är registrerat i IST Home. Detta görs under inställningar.

Ansöka om ledighet

Ansökan om ledighet ska alltid lämnas skriftligt via blankett. Ansökan lämnas till elevens mentor för handläggning.

Ledighet i samband med körkortsutbildning beviljas endast om den sammanlagda frånvaron är låg och om det inte förekommer någon ogiltig frånvaro. Ledighet i samband med körkortsutbildning beviljas ej om eleven har prov, redovisningar eller dyl. i skolan. Ledighet beviljas för halkkörning och uppkörning.

Ogiltig frånvaro

Förutom ledighet som eleven har fått godkänd och sjukdom, är all annan frånvaro ogiltig. Vid ogiltig frånvaro kontaktar skolan vårdnadshavare. Har eleven mycket sjukfrånvaro kan skolan be om ett läkarintyg, man är inte skyldig att lämna något läkarintyg men då kan frånvaron tolkas som ogiltig.

Hög frånvaro kan få konsekvenser på mer än ett sätt. Om du har hög frånvaro kan du inte tillgodogöra dig det som lärare och kamrater går igenom på lektionerna. Det kan leda till att betyg påverkas. Hög frånvaro kan även leda till att du förlorar ditt studiebidrag. CSN (Centrala studiestödsnämnden) betalar ut studiebidrag utifrån att du är heltidsstuderande. Om du då har hög frånvaro måste skolan rapportera detta till CSN och de i sin tur tar beslut på om du är att betrakta som heltidsstuderande eller inte. Om de finner att du inte är heltidsstuderande drar de in ditt studiebidrag. Om din familj då har andra bidrag, t ex underhållsstöd, bostadsbidrag eller om du har barnpension, kan även dessa bidrag påverkas.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-11-03
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00