GKC
genväg till startsidan

Elevinflytande

Klassråd

Varje klass har klassråd regelbundet under läsåret. Där tas frågor upp som ska vidare till elevrådet och man tar även upp information från elevrådet till klassråden. I varje klass väljs en ordinarie och en vice representant till elevrådet.

Elevråd

Elevrådet träffas regelbundet under läsåret. Skolledningen delvis är med vid elevrådets möten som hålls två-tre tillfällen per termin. Elevrådet utser elevskyddsombud.

Skyddsrond

Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddsronder.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-07-01
GKCs elever
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00