GKC
genväg till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på GKC arbetar för elevernas hälsa och välbefinnande i både skolsituationen och på fritiden. Målet är att vara en resurs i så väl enskilda elevärenden som i skapandet av en god studiemiljö med en positiv växtkraft och gott arbetsklimat. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med att motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak.

Skolsköterskan

Skolsköterskan har oftast öppen mottagning vilket innebär att du kan komma utan tidsbeställning. Skolsköterskans uppgift är att ge hjälp med lättare sjukvård, och att ge råd och stöd vid olika fysiska och psykiska problem. Skolsköterksan förmedlar kontakt med skolläkare eller övrig sjukvård efter behov.

Skolsköterskan genomför hälsosamtal för årskurs 1 i gymnasiet samt erbjuder vaccinationer till dem som inte är färdigvaccinerade enligt barnvaccinationsprogrammet.

Skolkuratorn

Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv och har som mål att alla elever ska nå kunskapskraven och utvecklas socialt, emotionellt i en miljö som främjar deras lärande. Jag arbetar främst hälsofrämjande, förebyggande och bistår med att hitta lösningar på de frågor och funderingar som eleverna kan ha.

Jag försöker vara på skolan bland eleverna så mycket som möjligt, så att de ska känna igen mig och enklare kunna ta kontakt.

Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att bekymmer inte ska uppstå eller förvärras.

Jag informerar även om studieekonomin.

Skolkurator har tystnadsplikt men den upphävs vid anmälan eftersom man är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och ska genast anmäla till socialtjänsten om jag i min yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Jag är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.

Man kan söka upp mig direkt men det går också bra att ringa, maila eller skicka sms. Om man vill kan man även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt med mig om man inte förmår eller vill göra det själv samt även be dem följa med.

Övrig information

I Värnamo finns barn- och ungdomshälsan. De hjälper unga mellan 6 och 17 år som inte mår bra inuti.
Du kan ringa dem på 010-244 19 50 eller gå in på www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är 18 år och uppåt kan vända dig till:

KURATORSMOTTAGNINGEN GNOSJÖ VÅRDCENTRAL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-11-07

Skolsköterska

Monika Sneath
Tel: 0370-33 14 27

monika.sneath[@]gkc.se

Kurator

Kristina Rönnholm Gårdeskog
0370-33 14 13, 070-527 14 13

kristina.ronnholmgardeskog[@]gkc.se


Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00