GKC
genväg till startsidan

Betyg och bedömning

Gymnasieskolan har en sexgradig betygsskala från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Kunskapskrav

Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F.

När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. En kurs där en elev fått ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen.

Till övervägande del

Betygen D och B speglar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg. Exempelvis får en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del kunskapskraven för C, betyget D. Bedömningen av "till övervägande del" är en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev.

Individuell studieplan

När eleven börjar i gymnasieskolan ska det upprättas en individuell studieplan. Planen är ett underlag för hur eleven planerar att lägga upp sina studier. Av planen ska det framgå hur eleven väljer i gymnasieskolan: program, inriktning och kurser. Planen kommer sedan att revideras vid olika tillfällen under gymnasietiden. Det är viktigt att eleven tillsammans med skolan är delaktig i att ta fram studieplanen.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-11-23
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00