Elevhälsa GY

Elevhälsoteamet på GKC arbetar för elevernas hälsa och välbefinnande i både skolsituationen och på fritiden. Målet är att vara en resurs i så väl enskilda elevärenden som i skapandet av en god studiemiljö med en positiv växtkraft och gott arbetsklimat. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med att motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak.

Skolsköterskan

Skolsköterskan har oftast öppen mottagning vilket innebär att du kan komma utan tidsbeställning. Skolsköterskans uppgift är att ge hjälp med lättare sjukvård, och att ge råd och stöd vid olika fysiska och psykiska problem. Skolsköterksan förmedlar kontakt med skolläkare eller övrig sjukvård efter behov.

Skolsköterskan genomför hälsosamtal för årskurs 1 i gymnasiet samt erbjuder vaccinationer till dem som inte är färdigvaccinerade enligt barnvaccinationsprogrammet.

För tillfället är vår skolsköterska Monika tjänstledig. Om du behöver komma i kontakt med någon skolsköterska, går du till din mentor eller kontaktar någon annan person i Elevvårdsteamet.

Skolkuratorn

Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv och har som mål att alla elever ska nå kunskapskraven och utvecklas socialt, emotionellt i en miljö som främjar deras lärande. Jag arbetar främst hälsofrämjande, förebyggande och bistår med att hitta lösningar på de frågor och funderingar som eleverna kan ha.

Jag försöker vara på skolan bland eleverna så mycket som möjligt, så att de ska känna igen mig och enklare kunna ta kontakt.

Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att bekymmer inte ska uppstå eller förvärras.

Skolkurator har tystnadsplikt men den upphävs vid anmälan eftersom man är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och ska genast anmäla till socialtjänsten om jag i min yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Jag är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.

Man kan söka upp mig direkt men det går också bra att ringa, maila eller skicka sms. Om man vill kan man även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt med mig om man inte förmår eller vill göra det själv samt även be någon att följa med.

Linda

Monika Sneath

(tjänstledig)

Skolsköterska

Pug

Kristina Rönnholm Gårdeskog

Kurator

Information

  • I Värnamo finns barn- och ungdomshälsan. De hjälper unga mellan 6 och 17 år som inte mår bra inuti. Du kan ringa dem på 010-244 19 50 eller gå in på 1177.
  • Du som är 18 år och uppåt kan vända dig till Kuratorsmottagningen Bra Liv Gnosjö vårdcentral.

Specialkost

Studerande som önskar specialkost kontaktar skolsköterskan. Då behövs det läkarintyg. Det finns också annan specialkost som inte kräver läkarintyg, t ex kost utan fläskkött.

Läs mer om specialkost via länken längst ned.

Kostråd

En till två gånger per termin träffas kostrådet på GKC. I kostrådet finns det med representanter från elevråd, personal och skolledningen. Personal från skolmatsalen, kock och kostchef är också med vid mötena.

I kostrådet diskuteras maten och miljön i skolmatsalen. Något som bland annat tagits upp är det fina utbud av sallad som finns.

Kostpolicy

Gnosjö kommun har en kostpolicy med övergripande mål för skolmåltiderna. Några exempel på mål i kostpolicyn:
- Måltiden skall ge en ur näringssynpunkt riktigt sammansatt kost av god kvalitet.
- Maten skall vara omväxlande och varierad samt bestå av lagad huvudrätt, råkost, bröd, matfett, mjölk och vatten.
- Måltiden skall intas enligt tallriksmodellen, vilket innebär en hög konsumtion av grönsaker och rotfrukter.
- Miljön ska vara ordnad så att både elever och vuxna tycker det är trevligt att äta.

Hitta på sidan