GKC
genväg till startsidan

Utbildning inom administration och ekonomi

Fr.o.m. hösten 2018 erbjuder vi flera olika yrkesutbildningar inom administration och ekonomi, s.k. yrkespaket. Du kombinerar lärarledda kurser på GKC med distansstudier via Hermods. Beroende på inriktning och upplägg av kurserna studerar du en till två terminer.

Förkunskapskrav: grundläggande svenska/svenska som andraspråk (grundskolenivå).

Inriktningarna är:

Administratör (400 p), Receptionist (400 p), Ekonomi- och redovisningsassistent (800 p), Inköpsassistent (700 p), Personaladministratör (HR-assistent) (700 p) och Löneadministratör (minst 700 p).

De lärarledda kurserna på GKC är:

Information och kommunikation 1, Programhantering, Administration 1 och 2, Företagsekonomi 1 och 2, Redovisning 2 samt Orienteringskurs IT.

Exempel på distanskurser via Hermods är:

Affärskommunikation, Affärsjuridik, Inköp 1 och 2, Ledarskap och organisation, Logistik 1, Personaladministration samt Receptions- och konferensservice.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, genomförs under termin 2 utifrån vald inriktning.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information om de olika inriktningarna.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2019-02-08
Bildspel
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00