GKC
genväg till startsidan

Frånvaro

OBS! Informationen nedan om Dexter utgår från och med 1 juli 2022 och kommer inför studiestarten hösten -22 (16/8) att ersättas med information om nya frånvarosystemet via appen IST Home.

Anmälan om egen sjukdom eller vård av barn ska göras i vårt webbverktyg Dexter eller via talsvarstelefon 0370-33 14 48. Du kan även göra din frånvaroanmälan via Dexter App.

Information om Dexter App Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Anmälan ska om möjligt göras före kl 08.30 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som "oanmäld" i Dexter och betraktas som ogiltig.

Vid sjukanmälan via vår talsvarstelefon matas personnummer (10 siffror) in och därefter väljer du 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen. För anmälan som gäller del av dag får du istället knappa in dagens datum (6 siffror) och starttid, efter det anger du antingen 9 för frånvaro resten av dagen eller knappar in slutdatum och sluttid.

Användarnamn och nytt lösenord får du genom att kontakta vår IKT-pedagog Falko Falk Braunschweig, tfn 0370-33 14 31.

Läkarintyg

Efter en veckas sjukfrånvaro ska en kopia av ett läkarintyg lämnas till GKC:s reception. Ej styrkt frånvaro kan leda till indragning av studiestödet.

Studiemedel

Om du har studiemedel observera CSN:s regler, se länk under Relaterad information.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet ska alltid lämnas skriftligt. (Blankett finns i spalten till höger.) Ansökan lämnas till studiehandledaren (gäller SFI-studerande) eller receptionen för handläggning. Ledighet i samband med körkortsutbildning beviljas endast för halkkörning och uppkörning. Ledighet för vanliga körlektioner medges ej.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-06-16
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00