GKC
genväg till startsidan

Frånvaro

Anmälan om egen sjukdom eller vård av barn ska göras i vårt webbverktyg Dexter eller via talsvarstelefon 0370-33 14 48. Du kan även göra din frånvaroanmälan via Dexter App.

Information om Dexter AppPDF.

Anmälan ska om möjligt göras före kl 08.30 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som "oanmäld" i Dexter och betraktas som ogiltig.

Vid sjukanmälan via vår talsvarstelefon matas personnummer (10 siffror) in och därefter väljer du 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen. För anmälan som gäller del av dag får du istället knappa in dagens datum (6 siffror) och starttid, efter det anger du antingen 9 för frånvaro resten av dagen eller knappar in slutdatum och sluttid.

Användarnamn och nytt lösenord får du genom att kontakta vår IKT-pedagog Falko Falk Braunschweig, tfn 0370-33 14 31.

Läkarintyg

Efter en veckas sjukfrånvaro ska en kopia av ett läkarintyg lämnas till GKC:s reception. Ej styrkt frånvaro kan leda till indragning av studiestödet.

Studiemedel

Om du har studiemedel observera CSN:s regler, se länk under Relaterad information.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet ska alltid lämnas skriftligt. (Blankett finns i spalten till höger.) Ansökan lämnas till studiehandledaren (gäller SFI-studerande) eller receptionen för handläggning. Ledighet i samband med körkortsutbildning beviljas endast för halkkörning och uppkörning. Ledighet för vanliga körlektioner medges ej.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-02-10
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00