GKC
genväg till startsidan

Rektorn har ordet

Det är många val man måste göra i livet. Man ska inte bara välja rätt utbildning utan också välja rätt gymnasieskola. En skola som ger en de bästa förutsättningar för arbete eller vidare studier. Vad är viktigt idag och vad blir viktigt i framtiden?

Vi har som ambition att tillsammans med vår personal på GKC ge våra nuvarande och kommande elever de allra bästa möjligheter att möta framtiden. Genom att ytterligare stärka vår skolkultur som bygger på förtroende och tillit mellan personal och elever ger vi er elever de bästa förutsättningar att lyckas i era studier.

Närhet, Trygghet och Framtid är ledord för oss som arbetar på GKC.
Närhet betyder för oss på GKC bland annat att våra elever ska uppleva ett positivt bemötande från personalen och att de skall känna ett starkt stöd i sina studier från våra lärare.
Trygghet innebär att våra elever ska känna att skolan är en miljö där självkänslan och personligheten kan växa och utvecklas.

I våra elevenkäter ger våra elever oss höga betyg i ovanstående områden.
När det gäller framtid diskuterar forskare om kompetenser, utöver traditionella skolämnen, som kommer att vara avgörande för att lyckas i studier eller arbete. Framtiden kommer att ställa högre krav på förmågor som t ex
• snabb inlärning
• förmåga att kunna uttrycka sig
• kontaktförmåga
• personförståelse
• kulturförståelse
• samarbetsförmåga

Genom att aktivt följa aktuell forskning och ta tillvara vår personals erfarenheter och kompetens så lovar vi att rusta dig för en framtid med de bästa möjligheter.

Klas Boberg                                            
Teamchef 1365 / Gymnasiechef GKC                        

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2018-12-05
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00