GKC

Ungdomens riksdag i Stockholm

Oscar Söderberg, NA12 i talarstolen!

6 elever från GKC var med på Ungdomens riksdag i Stockholm den 31 jan. Det är en återkommande händelse som går av stapeln vartannat år. Riksdagen fylls då med 349 gymnasieungdomar från hela Sverige. Under en dag får de känna sig som riktiga politiker och jobba i utskott, debattera och votera i kammaren. De får också chans att träffa flera politiker från regering och riksdag.

Klasserna får anmäla sig till detta och inför dagen förbereder sig klasserna genom att skriva frimotioner om sådant som de tycker bör förändras i samhället och sedan skall de skriva en följdmotion på en verklig proposition som regeringen lagt fram. Det har varit mycket jobb för dem och en hel del fakta att sätta sig in i som rör olika områden. Eleverna fick också anmäla sig att tala framme i talarstolen i kammaren och detta gjorde Oscar med bravur.

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00