GKC

Toppresultat även för vuxenutbildningen vid GKC!

Skolinspektionen avslutade sin tillsyn av vuxenutbildningen inkl SFI den 20 augusti. Enligt Skolinspektionens beslut uppfyllde GKC kraven på alla de områden som granskats. Endast några få vuxenutbildningar som granskades 2013 uppfyllde kraven på samtliga områden.

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00