GKC

Sökning efter droger med hjälp av polishundar

Vi på GKC arbetar för att GKC ska vara en drogfri skola. En del av arbetet med att förebygga att droger hanteras på GKC är ett samarbete med den lokala polismyndigheten. I det rutinmässiga samarbetet ingår ett så kallat hundsök.

Ett hundsök innebär att polisen med hjälp av hundar genomsöker våra lokaler när dessa är tomma. Enligt polisens direktiv kommer vi inte att kommentera resultatet av genomsökningen. Om genomsökningen skulle leda till fynd av droger som kan knytas till någon elev kommer dessa att kontaktas av skolledningen för vidare utredning av skola/polis. När det gäller omyndiga personer kommer vårdnadshavare att kontaktas.

Onsdagen den 30 september genomfördes en genomsökning på GKC med hjälp av polishundar.

Klas Boberg
Gymnasiechef
Gnosjöandans Kunskapscentrum

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00