GKC

SFI-forum i Stockholm

"SFI-undervisningen i Gnosjö kommun ligger i framkant , där verksamheten är under ständig utveckling”

Så presenterades SFI-utbildningen vid GKC av arrangören Integrationsforum i Sverige, när våra lärare Katri Strömberg, Dorota Vestlund och Sabina Björn Petersson tillsammans med rektor Sven-Åke Falkeby medverkade som föreläsare vid SFI-Forum i Stockholm den 24 oktober inför ca 180 SFI-lärare från hela landet.

Det var våra två senaste Skolverksprojekt ”Yrkesinriktad SFI-utbildning” och ”Kommunikationslyftet”, som väckt ett så stort intresse både hos Skolverket och i en rad kommuner, att vi nu blev inbjudna till SFI-Forum, som är den största och viktigaste fortbildningskonferensen för SFI-lärare i Sverige.

Våra föreläsningar med tydliga beskrivningar och en rad konkreta och innovativa råd med sikte på alla SFI-studerandes väg mot arbete och till en reell delaktighet i samhällslivet, rönte mycket stor uppskattning bland konferensdeltagarna.

Förutom SFI-utbildningen vid GKC medverkade också föreläsare från SFI-utbildningarna i Stockholm och Malmö samt leg psykolog Frida Johansson Metso som är expert på språkinlärning för traumatiserade elever.

Om drygt en månad är vår SFI-utbildning inbjuden till ”Mötesplats SFI” i Göteborg, då det åter är dags att sprida de fina resultaten av våra projekt över Sverige.

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00