GKC

Italienresa!

Under v. 40 var 26 elever i år 2 på gymnasiet med i utbytet med Italien. GKC har under många år haft utbyte med en skola i Leno utanför Milano. Under veckan bodde de hos de italienska elever som besökte GKC i våras.

Eleverna fick bland annat se det italienska skolsystemet, besöka städerna Brescia och Milano samt undersöka orten de bodde på. Undersökningen utmynnade så småningom i en fototävling där även kulturella perspektiv från Sverige lades in. Veckan avslutades med en gemensam picknick.

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00