GKC

Information om pandemin till vårdnadshavare

Sedan i våras har situationen i vårt land och resten av världen varit extraordinär och det har ställt nya krav på oss i förskolan och skolan. Sakta men säkert har vi konstaterat att Covid -19 är ett virus som vi kommer att få förhålla oss till under en längre period. Pandemin och de förebyggande åtgärder som krävs för att hålla smittan nere i förskola och skola har nu blivit en del av vår vardag.

Ett viktigt nationellt mål i Sverige har varit att förskole- och skolverksamheten ska bedrivas som vanligt så att barn och elever fortsatt får sin rätt till utbildning tillgodosedd och det tycker vi inom Kultur - och utbildningsförvaltningen i Gnosjö är ett bra och viktigt ställningstagande.

Förvaltning och rektorer har under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Bland annat via daglig frånvarouppföljning på personal- och elevnivå, via vilken vi kan upptäcka smitta tidigt.

Vi har två tydliga fokus; förebyggande arbete som syftar till att smittan inte skall spridas i vår kommun och åtgärdande arbete när vi har konstaterad smitta i våra verksamheter. Vi har också utarbetat en god kontakt med Smittskyddet i regionen som stödjer förvaltning och rektor vid smitta.

Den 3 november beslutade Folkhälsomyndigheten om införande av lokala allmänna råd i Jönköpings län på grund av det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig ökning av antalet personer som har bekräftats med Covid -19. Dessa allmänna råd gäller till den 24 nov men kan förlängas.

I samband med detta ser förvaltning och rektorer åter över det förebyggande arbetet för att motverka smittspridning av Corona-viruset.

  • Vi uppmanar eleverna att hålla avstånd och god handhygien.
  • Vi är restriktiva med kontakter utanför elevernas ordinarie grupp.
  • Vi har digitala möten i stället för fysiska möten alternativt flyttar fram mötena.

Som vårdnadshavare är du mycket viktig! Vi vill be dig om att:

  • Kontinuerligt prata med ditt/dina barn/ungdomar om vikten av handhygien och distans
  • Barnen/Ungdomarna är hemma även vid lindriga symptom på sjukdom
  • Barnen/Ungdomarna kommer till skolan när de är friska (efter två symtomfria dygn)

Mer allmän information finns även på kommunens hemsida.

www.gnosjo.se/coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll i och håll ut!

Var rädda om er och varandra!

Förvaltningsledning och Gymnasiechef Martin Alkemark

 

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-11-06
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00