GKC

Inför läsårsstart 20-21

Nästa vecka välkomnar vi alla nya och gamla elever och studerande till nytt läsår!

Samtliga årskurser på gymnasiet startar skolförlagt på GKC. På vuxenutbildningen blir det viss distansundervisning

Vecka 34 har eleverna/studerande uppstartsdagar vid olika tillfällen:
Måndag-Tisdag: Vux och SFI
Onsdag: Årskurs 1 på gymnasiet kl 08:30. Ingen samling i aulan. GKCs personal kommer möta upp alla utanför GKC eller i entréhallen.
Torsdag: Årskurs 2 och 3 på gymnasiet enl schema. Samtliga elever på IMS startar kl 08:30.

Från torsdag den 20 aug gäller ordinarie schema.

Skollunchen kommer att serveras som vanligt i Töllstorp. Vi har dock utökat ytan så att det finns fler bord än tidigare.

Vi undviker stora samlingar av elever och personal, t.ex. samlar vi inte en hel årskurs i aulan.

Vi har möblerat klassrummen luftigt med avstånd mellan elevplatserna. Viktigt att denna möblering inte ändras.

Vi har placerat ut handsprit på flera ställen. Tvätta händerna med tvål och vatten.

Vi har markeringar i golvet samt affischer angående Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi kommer att påtala för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Välkommen till nytt läsår!

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-08-17
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00