GKC

Gästlärare från Österrike på GKC under vecka 48!


Denna vecka undervisar gästläraren Birgit Michl från Österrike i de olika tyskgrupperna på GKC. Besöket är avsett som en extra inspiration och fördjupning i elevernas tyskastudier. Birgit var förra veckan på Bäckaskolan och på Hillerstorpsskolan, där hon undervisade i  tyskklasserna. 

Tidigare har hon besökt skolor i Umeå och Luleå. Efter veckan på GKC återvänder hon hem till Österrike och till sin ordinarie lärartjänst efter sammanlagt fyra veckor i Sverige. Besöket möjliggörs tack vare undervisningsministeriet i Wien, som kostnadsfritt erbjuder oss denna värdefulla insats.

Diese Woche unterrichtet die Gastlehrerin Birgit Michl aus Österreich in den Deutschklassen. Ihr Einsatz ist als Inspiration und  als Vertiefung im Deutschstudium gedacht. Vorige Woche war Birgit in den Grundschulen (Bäckaskolan und Hillerstorpsskolan), wo sie in den Deutschklassen unterrichtet hat.

Vor dem Besuch in unserer Kommune hat Birgit Schulen in Umeå und Luleå besucht. Nach dieser Woche an der GKC wird sie nach Österreich und zu ihrem Schuldienst zurückkehren, nach insgesamt vier Wochen in Schweden. Birgits Besuch bei uns ist möglich geworden Dank groβzügiger Unterstützung vom Unterrichtsministerium in Wien (BMUKK), das uns diesen wertvollen Einsatz kostenlos anbietet.Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00