GKC

"Det är nu det ställs på sin spets!"

2020-03-26 Möte med Lars Almén, lärare på GKC

”Det är nu det ställs på sin spets!”

Lars Almén, lärare på GKC, berättar om situationen med distansundervisning som pågått sedan torsdagen 19 mars. Det är ca 294 elever på ungdomsgymnasiet, ca 200 studerande inom vuxenutbildningen och ca 45 lärare är berörda av förändringen.

Hur har det gått att ställa om till distansundervisning på GKC?

– Vi var inte riktigt förberedda men vi anade att det skulle fattas beslut om skolstängning, berättar Lars. På en extra insatt studiedag den 18 mars förberedde sig personalen genom en workshop om skolans digitala plattform och verktyg och de kunde tillsammans planera för distansundervisning för eleverna med start dagen efter.

Alla gymnasieelever har tillgång till varsin dator så förutsättningarna att starta upp distansundervisning på ungdomsgymnasiet har varit goda. Inom vuxenutbildningen är de studerande hänvisade till egen dator, men de har rätt att komma till skolan och sitta med en lånedator för att studera om de inte skulle ha en dator hemma.

Hur har det fungerat med distansundervisning så här långt?

– Det verkar i stort sett fungera bra. Det är väldigt roligt att mina kollegor testar nya saker som de inte gjort innan. De spelar in lektioner och lägger ut på Youtube, de använder dokumentkamera för att visa på papper istället för whiteboard. Lärarna hittar nya lösningar och vågar experimentera mer. Alla, både elever och lärare tar sig an utmaningen med läget som vi befinner oss i.

Internetuppkoppling fungerar överlag bra för eleverna som är hemma och studerar. Om eleven har behov av att komma åt nätverk kan eleven komma till skolan och tilldelas utrymme att sitta och plugga i.

Elevnärvaro kollas upp i början och ibland också i slutet av lektionen genom att eleverna meddelar att de är närvarande genom chattfunktion eller muntligt.

Kan du se några utmaningar med omställningen till distansundervisning?

– Det är svårare att genomföra vissa ämnen/moment via distansundervisning. Jag tänker till exempel på de praktiska programmen och matematiken när det handlar om att visa exempel. Idrottsundervisningen, vet jag, genomförs just nu med hjälp av träningsdagböcker.

Om distansundervisningen kommer pågå en längre tid kan det bli så att eleverna tröttnar och de får svårare att koncentrera sig. Det gäller att kunna skilja på skola och fritid. Våra ungdomar vill ju vara i sociala sammanhang och träffas. Men som läget är nu så tar vi en dag i taget.

Sedan kan det också vara ett problem med vuxenutbildningen, där både tillgången till dator och kunskaperna om att arbeta med dator kan vara mindre.

Vad kommer vi kunna dra för lärdomar av den här perioden, tror du?

– Vi kommer veta mer om hur vi kan arbeta digitalt och hur vi inte ska arbeta. Jag tror att vi kan utveckla undervisningen för att vi har fått ökad insikt i potentialen av användandet av digitala verktyg. Vi kommer, under den här perioden, att ha utökat vår digitala verktygslåda. En annan lärdom är vikten av IT-kompetens hos både lärare och elever för att kunna hantera digitala verktyg.

Personlig reflektion

– Det är nu det ställs på sin spets! Jag tycker utifrån min profession att nuläget är intressant. Det är nu den digitala undervisningen testas i skarpt läge och i full skala och det gäller inte bara oss här i Gnosjö utan hela gymnasiesverige. Det är så klart under tragiska omständigheter men så här långt så har det gått över förväntan. Jag trodde det skulle vara fler bekymmer med tekniken än vad jag hittills har upplevt. Vi kan lära oss jättemycket av den här perioden om vi tar oss tid att reflektera.

 

Johanna Bergman
Teamchef FoUrum utbildning

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-03-31
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00