GKC

100%

Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år var 2010 på GKC 100%.
Vi har heller aldrig tidigare uppnått ett resultat där 97% av en studentkull har slutbetyg och grundläggande behörighet till universitet.
95,2% av våra studenter klarade sin utbildning på tre år. Jämför man det med det med andra kommuner i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) senaste undersökning från 2009 så ser man att de högsta värdena ligger på 86 %.

Vi kan också redovisa mycket goda resultat i vår elevenkät från 2010 vad beträffar trygghet, trivsel, bemötande, undervisning mm. Vidare var Gnosjö kommun 1:a i Sverige i SKL:s jämförelse när det gäller "Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning".

Detta är resultat som gläder oss som arbetar på GKC.
Vår ambition på GKC är alla elever skall få de bästa förutsättningar för arbete eller studier. Vårt mål är att varje individ skall kunna utveckla sin fulla potential.

Klas Boberg
Gymnasiechef

Här kan du ta del av resultatet från hela elevenkäten för GKC 2010. Pdf, 369.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00