GKC
genväg till startsidan

Kvalitet och utveckling

I den nya skollagen som infördes den 1 augusti 2010 togs kravet på att göra en kvalitetsredovisning bort medan kravet på att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete snarare stärktes.

För att bibehålla och utveckla de goda resultat som GKC uppnått krävs att vi är uppmärksamma på vilka resultat vi har och att vi öppet redovisar vilka mål vi har uppnått. Som ett led i att stärka kvalitetsarbetet är vi sedan årsskiftet 2011/2012 medlemmar i Q-Steps Kvalitetssäkring. Detta innebär att vi kommer att arbeta enligt Q-steps kvalitetssystem. Certifieringen kommer att genomföras av externa granskare inom 3 år.

Toppbetyg till GKC

En undersökning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att Gnosjö under förra året var en av de kommuner där störst andel elever klarar gymnasieskolan. I "Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2011" analyseras gymnasieskolans utveckling med hjälp av tolv indikatorer. Tio av indikatorerna beskriver elevernas resultat inom områdena slutbetyg, arbete och högre studier samt demokrati. De tio kommuner där störst andel elever klarar gymnasieskolan och uppnår högskolebehörighet inom tre år är: Ydre, Eksjö, Mariestad, Sävsjö, Högsby, Gnosjö, Ovanåker, Habo, Höganäs och Tibro.

Elevenkät

Varje år görs en undersökning där skolans elever får svara på frågor om hur verksamheten på GKC fungerar. Eleverna ger ett omdöme mellan 1 och 5, där 5 är det bästa omdömet. Så här blev resultatet på några av frågorna i 2012 års elevenkät (medelvärdet):
- Jag trivs i skolan (4,53)
- Jag tycker att de vuxna i skolan bryr sig om och hjälper mig (4,04)
- Jag har förtroende för mina lärare (4,02)
- Inomhusmiljön i min skola är trivsam (4,23)
- Mina lärare är kunniga (4,37)
- Mina lärare ger mig utmaningar (4,13)
- Jag kan rekommendera mina kompisar att börja i min skola (4,26)
- Jag får arbeta på många sätt i skolan, t ex själv, i grupp eller under lärarens ledning (4,34)

Synpunkter och klagomål

Enligt Skollagen (2010:800) kap 4 § 8 är kommunerna skyldiga att upprätta ett system för hantering av klagomål mot utbildningen. Syftet är att stärka barns och elevers rättssäkerhet.

Länk till information om synpunkts- och klagomålshantering inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter i Gnosjö kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2017-02-27
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00