GKC
genväg till startsidan

INFORMATION CORONAVIRUS

2020-08-14

Inför läsårsstarten 20-21
Samtliga årskurser på gymnasiet startar skolförlagt.

På vuxenutbildningen blir det viss distansundervisning.

Vecka 34 har eleverna uppstartsdagar vid olika tillfällen:

Måndag-tisdag: Vux och SFI

Onsdag: Årskurs 1 på gymnasiet

Från torsdag den 20 aug gäller ordinarie schema

Skollunchen kommer att serveras som vanligt i Töllstorp. Vi har dock utökat ytan så att det finns fler bord än tidigare.

Vi undviker stora samlingar av elever och personal, t.ex. samlar vi inte en hel årskurs i aulan.

Vi har möblerat klassrummen luftigt med avstånd mellan elevplatserna.

Vi har placerat ut handsprit på flera ställen.

Vi har markeringar i golvet samt affischer angående Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi kommer att påtala för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

2020-06-17

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni.

GKC kommer starta skolförlagd undervisning med start:
- 17 aug (vuxenutbildningen)
- 19 aug (åk 1 gy)
- 20 aug (åk 2 och 3 gy)


2020-05-26

Från och med 27 maj kommer årskurs 1 och 2 på gymnasiet att vara i skolan i olika omgångar för att träffa sina lärare. Detta för att kunna genomföra nödvändiga bedömningstillfällen.


2020-04-14

Regeringen har öppnat för att elever inom gymnasieskolan får återgå till skolan under särskilda premisser.

Vi har på GKC tagit fasta på detta och kommer låta årskurs 3 återgå till skolan från fredagen 17 april i syfte att säkerställa bedömningsunderlag. Det är endast elever som till sommaren slutar gymnasiet som får återgå i detta läge.

Eleverna från årskurs 3 kommer att vara i skolan enligt ett varannandagsschema så att vi endast har ett fåtal elever på skolan i taget vilket gör att vi kan upprätthålla Folkhälsomyndighetens hygienregler.

Sedan tidigare har gymnasiesärskolan sin undervisning skolförlagd.

Martin Alkemark, Gymnasiechef


2020-03-17

DISTANSUNDERVISNING FR O M 18 MARS 2020

Regeringen har idag rekommenderat att all undervisning vid våra gymnasieskolor samt vuxenutbildning skall stängas. GKC kommer att stängas från och med i morgon onsdag den 18 mars. Undervisningen skall upprätthållas via distansundervisning.

Undantaget är gymnasiesärskolan som kommer att vara skolförlagd.

/ Skolledningen


2020-03-13

Frågor och svar om coronaviruset till dig som vårdnadshavare:

http://www.gnosjo.se/kommunpolitik/nyhetsarkiv/2020/fragorochsvaromcoronavirusettilldigsomvardnadshavarelänk till annan webbplats


Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-08-14
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00