GKC
genväg till startsidan

Gymnasiesärskolan

Gnosjöandans Kunskapscentrum erbjuder nationella program och individuellt program.

Administration, handel och varuhantering
Programmet är yrkesinriktat och förbereder dig för att kunna arbeta med enklare administrativa
uppgifter, praktisk marknadsföring och dokumentation.

Hantverk och produktion
Programmet är yrkesinriktat och förbereder dig för att kunna hantera verktyg och tillverkningsmetoder samt utveckla kunskaper om material som används inom branschen.

Individuella program
Individuella programmet är utformat utifrån den enskilde eleven. Det individuella programmet förbereder dig för ett meningsfullt vuxenliv såväl i yrkeslivet som i boendet och på fritiden.

Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Utbildningsprogrammen erbjuder minst 22 veckor Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Gymnasiesärskolans syfte är att ge en god grund för:

- yrkesverksamhet
- fortsatta studier
- personlig utveckling
- aktivt deltagande i samhällslivet

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen:
Svenska/svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Idrott och hälsa, Estetisk verksamhet, Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap, Naturkunskap.

 

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-11-23
Gymnasiesärskolan
Relaterad information
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00