GKC
genväg till startsidan

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som är obehörig till de nationella programmen inom gymnasieskolan.

Preparandutbildning
På preparandutbildningen läser du i första hand de grundskoleämnen som krävs för att inom ett år bli behörig till ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val
För att läsa ett programinriktat individuellt val krävs att du är godkänd i Sv/Sv2 och Ma eller Eng samt fyra andra ämnen. Alternativt godkänd i Sv/Sv2, Ma och Eng samt tre andra ämnen. Här läser du de grundskoleämnen som saknas för behörighet och kurser från ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktionen är i huvudsak en yrkesutbildning där du läser kurser från yrkesprogram eller annan yrkesutbildning. I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Individuellt alternativ
Inom det Individuella alternativet läser du grundskoleämnen och gymnaiseämnen.  Vi arbetar med motivationsinsatser och förbereder dig för fortsatt utbildning eller etablering på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
Språkintroduktionen riktar sig till nyligen anlända. På språkintroduktionen läser du Svenska som andraspråk, grundskoleämnen och gymnasiekurser. Målet är en snar övergång till ett nationellt program.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2017-10-25
IM i bilder
Relaterad information
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00