GKC
genväg till startsidan

Elevinflytande

Klassråd


Varje klass har klassråd regelbundet under läsåret. Där tas frågor upp som ska vidare till elevrådet och man tar även upp information från elevrådet till klassråden. I varje klass väljs en ordinarie och en vice representant till elevrådet.

Elevråd


Elevrådet träffas regelbundet under läsåret. Skolledningen är med vid elevrådets möte två-tre tillfällen per termin. Elevrådet utser elevskyddsombud.

Skyddsrond


Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddsronder.
Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2018-06-01
GKCs elever
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00