GKC

Högskoleutbildning

Är du intresserad av läsa högskolekurser med träffar här på vårt lärcentrum? Vi erbjuder fristående kurser i samarbete med Högskolan i Halmstad. Alla kurser är kostnadsfria.

Fristående kurser hösten 2018

 

Ledarskap 7,5 hp

Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse for ledarskap som begrepp och fenomen. Deltagarna skall erhålla kunskaper om och få förståelse for ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, teambuilding och stresshantering. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

 

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp

En kurs som ger dig möjlighet att få grundläggande kunskap om juridisk terminologi och översiktlig kunskap om rättsregler och användningen av dessa. Kursen fokuserar speciellt på det som är viktigt för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.

Tonvikt ligger på det förmögenhetsrättsliga området såsom avtalsrätt och köprätt Den innehåller även en orientering i de rättsregler som har särskild betydelse för ekonomisk verksamhet. Det kan till exempel gälla fastighets-, familje-, marknadsrätt, EU-rätt, och process- straffrätt.

   

 

Mer information om kurserna samt hur du ansöker hittar du i menyn till vänster

 

För mer information och frågor om kurserna kontakta

Högskolesamordnare
Josefin Börjesson
0370-33 14 09
josefin.borjesson[@]gkc.se

 

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2018-11-28

Samarbetspartners

 

Högskolan Halmstad
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00